top of page
Search
  • Ecoweather

Κομισιόν: Ως «Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000» καθιερώνεται η 21η Μαΐου


Αυτό που ξεκίνησε ως τοπική πρωτοβουλία μέσω ενός χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ σχεδίου LIFE στην Ισπανία γίνεται σήμερα επίσημη Ευρωπαϊκή Ημέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Στην τελετή που έγινε χθες, ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Καρμένου Βέλα, η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Adina-Ioana Valean, ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Μάλτας κ. Neil Kerr, υπέγραψαν κοινή δήλωση για να ανακηρύξουν την 21η Μαΐου «Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000». Θα γιορτάζεται κάθε χρόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ήδη το τρέχον έτος εκατοντάδες τοπικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες δικτύωσης ανά την Ευρώπη θα σηματοδοτήσουν την ξεχωριστή αυτή ημέρα για τη φύση.

Ο κ. Καρμένου Βέλα, Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, δήλωσε: «Με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 αποτίνουμε φόρο τιμής στο μοναδικό αυτό δίκτυο και στην αξία του για τους πολίτες και την οικονομία μας. Κατά την άποψή μου, είναι ένα από τα πραγματικά εξαιρετικά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ένα δίκτυο με περισσότερες από 27.000 προστατευόμενες περιοχές, που καλύπτουν πάνω από 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα στην ξηρά και τη θάλασσα, του οποίου η πραγματοποίηση κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία ανάμεσα σε όλα τα κράτη μέλη μας».

Με την ανακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκπληρώσει την πρώτη υποχρέωσή της βάσει του πρόσφατου σχεδίου δράσης για τη φύση, τους ανθρώπους και την οικονομία, το οποίο εγκρίθηκε στις 27 Απριλίου σε απάντηση της εις βάθος αξιολόγησης των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Ένας από τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας του σχεδίου είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης, καθώς και η κινητοποίηση πολιτών, ενδιαφερόμενων μερών και κοινοτήτων.

Χθες κηρύχθηκε επίσης η έναρξη του επόμενου γύρου του Ευρωπαϊκού Βραβείου Natura 2000. Πρόκειται για άλλη μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που επιβραβεύει την αριστεία στη διαχείριση και στην προώθηση του δικτύου, ενώ ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και τα οφέλη του. Οι νικητές των 6 κατηγοριών του βραβείου θα ανακοινωθούν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000 του επόμενου έτους.

Εκτός από τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, το δίκτυο συμβάλλει με ποσοστό μεταξύ 1,7 και 2,5 % στο ΑΕΠ της ΕΕ μέσω της παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών, όπως η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, ο καθαρισμός των υδάτων, η επικονίαση και ο τουρισμός.

Ιστορικό

Οι δύο οδηγίες της ΕΕ για την προστασία της φύσης – η οδηγία για τα πτηνά (1979) και η οδηγία για τα ενδιαιτήματα (οικοτόπους) (1992) – είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα. Υποβλήθηκαν σε «έλεγχο καταλληλότητας», ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους στο πλαίσιο του προγράμματος της Επιτροπής για τον έλεγχο της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT). Ο έλεγχος καταλληλότητας πέτυχε τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της θετικής κινητοποίησης άνω των 550. 000 πολιτών οι οποίοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις οδηγίες μέσω της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής. Πρόκειται για επίπεδο-ρεκόρ ανταπόκρισης. Τα συμπεράσματα σχετικά με τον έλεγχο καταλληλότητας των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους της Επιτροπής δημοσιεύτηκαν στις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη δράση σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος LIFE είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, στην επικαιροποίηση και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της συγχρηματοδότησης έργων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Πηγή: euro2day.gr

14 views0 comments
bottom of page