top of page
Search
  • Ecoweather

Έρχεται νέο θεσμικό πλαίσιο για τη γεωθερμία


Αξιοποίηση γεωθερμικού δυναμικού με στήριξη του πρωτογενούς τομέα - ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Έως τον Μάρτιο στρατηγικός εταίρος για τα γεωθερμικά σε νησιά.

Την αξιοποίηση της γεωθερμίας, της θερμικής ενέργειας που προέρχεται από το εσωτερικό της γης, προωθεί η κυβέρνηση, ενεργοποιώντας το αξιόλογο δυναμικό που υπάρχει, αλλά παραμένει σε “ύπνωση”, και συνδέοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης των γεωθερμικών πεδίων με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Εκτός από τη συνεισφορά της στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η γεωθερμία μπορεί να υποστηρίξει τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη γεωργία και στις ιχθυοκαλλιέργειες, με προϋπόθεση τη βιώσιμη διαχείριση των θερμών υδροαποθεμάτων και με μέτρα αποτροπής της χημικής και θερμικής ρύπανσης, αλλά και την επέκταση της τηλεθέρμανσης των κτηρίων.

Στη σημασία της ανάπτυξης της γεωθερμίας για τον πρωτογενή τομέα είχε άλλωστε αναφερθεί ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας τον περασμένο Νοέμβριο στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στην Κομοτηνή και στην κατεύθυνση αυτή θα κινείται το σχετικό σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ και αναμένεται να τεθεί το επόμενο διάστημα σε δημόσια διαβούλευση.

Έμφαση θα δίνεται στα γεωθερμικά πεδία χαμηλής θερμοκρασίας (θερμότητα 25-90 βαθμών Κελσίου) που μπορούν κυρίως να αξιοποιηθούν σε θερμοκήπια, ιχθυοτροφεία και μονάδες ξήρανσης, μειώνοντας κάθετα τα λειτουργικά τους έξοδα, αλλά και για τη θέρμανση κατοικιών, σχολείων και νοσοκομείων με μικρό κόστος.

Σημειώνεται ότι, παρά την ύπαρξη σημαντικού γεωθερμικού δυναμικού σε πολλές περιοχές της χώρας, είναι περιορισμένη η αξιοποίησή του, καθώς μεταξύ άλλων το υφιστάμενο πλαίσιο δεν εξασφαλίζει ευελιξία στην εκμετάλλευση ενός πεδίου προκειμένου να ωφεληθούν πολλοί τοπικοί επενδυτές και δημόσιοι φορείς, αφού σήμερα προβλέπεται ότι μέσω διαγωνισμών παραχωρείται η διαχείριση των πεδίων μαζί με την εκμετάλλευσή τους. Επίσης, δεν γίνεται διαχείριση από ειδική επιστημονική ομάδα του γεωθερμικού δυναμικού, αλλά μόνο αξιοποίηση από τους ιδιώτες στους οποίους έχουν παραχωρηθεί πεδία.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναμένεται να διαχωριστούν η αξιοποίηση από τη διαχείριση, δηλαδή στα πεδία χαμηλής θερμοκρασίας, που χαρακτηρίζονται ως τοπικού ενδιαφέροντος και ανήκουν στην αρμοδιότητα της τοπικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, θα δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης μόνο της εκμετάλλευσης σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, ενώ φορέας διαχείρισης θα μπορεί να είναι η οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση, αναλαμβάνοντας υποχρεώσεις με τη στήριξη επιστημονικού / ερευνητικού φορέα της επιλογής της.

Πάντως, τα γεωθερμικά πεδία υψηλών θερμοκρασιών (άνω των 90 βαθμών Κελσίου) αναμένεται να παραμείνουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται για ηλεκτροπαραγωγή και ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται ως εθνικού ενδιαφέροντος.

Τα γεωθερμικά της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αξιοποιώντας όλα τα δυνατά πεδία που σχετίζονται με την “πράσινη” ενέργεια, προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ανάπτυξη και λειτουργία γεωθερμικών σταθμών σε τέσσερις μισθωμένες γεωθερμικές περιοχές που βρίσκονταν σε αδράνεια.

Μέχρι τον Μάρτιο 2018 αναμένεται η επιλογή του στρατηγικού εταίρου που θα συμμετάσχει στα γεωθερμικά εργοστάσια τα οποία θα αναπτυχθούν σε Μέθανα, Λέσβο, Νίσυρο και στο σύμπλεγμα Μήλου - Κιμώλου - Πολυαίγου.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σχεδιάζει την κατασκευή τριών μονάδων ονομαστικής ισχύος 5 MW στα Μέθανα, στη Νίσυρο και στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και ενός σταθμού 8 MW στη Λέσβο. Η συνολική ισχύς των νέων εργοστασίων που θα εγκατασταθούν υπολογίζεται σε 23 MW, ενώ η παραγωγή αναμένεται να φτάσει, συνολικά, σε 191.300 Mwh ετησίως. Παράλληλα, η ηλεκτροπαραγωγή μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες χρήσεις σημαντικές για τα νησιά, όπως είναι η αφαλάτωση, οι υδατοκαλλιέργειες, τα θερμοκήπια, η θέρμανση/ψύξη.

Ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία που θα δημιουργηθεί από κοινού με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την υλοποίηση των γεωθερμικών μονάδων και θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την κατασκευή των εργοστασίων αλλά και τη λειτουργία τους.

Πηγή: Αυγή

15 views0 comments
bottom of page