top of page

||Ψάρια

Τα ψάρια ταξινομούνται στο κόκκινο βιβλίο σε ψάρια θάλασσας και ψάρια γλυκού νερού.

|Ψάρια θάλασσας

5 είδη ταξινομούνται ως κρισίμως κινδυνεύοντα, 4 ως κινδυνεύοντα και 5 ως τρωτά (πίνακας 1).

Τα κρισίμως κινδυνεύοντα (critically endangered) είναι τα εξής:

1. Ταυροκαρχαρίας (Carcharias Taurus)

Στη Μεσόγειο απαντώνται 47 είδη καρχαριών, 35 από αυτούς ζουν και στα ελληνικά πελάγη. Αν και οι καρχαρίες ζουν κυρίως στις ανοιχτές θάλασσες, πολλές φορές απαντώνται και σε κλειστούς κόλπους όπως ο Κορινθιακός ή ο Παγασητικός με σκοπό την αναπαραγωγή. Ο ταυροκαρχαρίας συναντάται πολύ σπάνια στα ελληνικά νερά και δεν έχει υπολογιστεί ο ακριβής πληθυσμός του.

2. Γκριζόβατος, Κοινό Σαλάχι, (Dipturus batis)

Πηγή: http://www.elmare.gr 

Ο γκριζόβατος (το κοινό σαλάχι) κατανέμεται γεωγραφικά στον Ατλαντικό ωκεανό, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογείου θάλασσας, και σε τμήμα της δυτικής Βαλτικής θάλασσας. Στο παρελθόν η εξάπλωση του γκριζόβατου εκτεινόταν σε όλη σχεδόν τη Μεσόγειο θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών θαλασσών. Σήμερα οι ελάχιστες καταγραφές συλλήψεών του περιορίζονται στη δυτική Μεσόγειο (Μαρόκο, Ισπανία και Γαλλία), αποδεικνύοντας τη σημαντική μείωση του είδους στην ευρύτερη περιοχή.

3. Οξύρρυγχος καρχαρίας, (Isurus oxyrinchus)

Η γεωγραφική του εξάπλωση είναι ευρύτατη στον Ατλαντικό, στον Ινδικό, στον Ειρηνικό ωκεανό και στη Μεσόγειο. Απαντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε δραματική μείωση στον πληθυσμό του, λόγω υψηλής αλιευτικής θνησιμότητας (Ferretti et al. 2008).

4. Λάμια, (Lamna nasus)

Η Λάμια είναι το τρίτο είδος καρχαρία που απειλείται με αφανισμό από τις θάλασσες του πλανήτη (Πηγή: IUCN –International Union for Conservation of Nature), καθώς αποτελεί στόχο εντατικής αλιείας. Απαντάται στον ανατολικό Ατλαντικό μέχρι τη Νότιο Αφρική, και στη Μεσόγειο. Απαντάται σε όλες τις ελληνικές θάλασσες και αποτελεί παρεμπίπτον αλίευμα στην παράκτια αλιεία με δίχτυα ή στην αλιεία των μεγάλων πελαγικών ψαριών με παραγάδια.

 5. Oξύνωτος καρχαρίας (Oxynotus centrina)

Πηγή: https://www.zoosos.gr (Ο απεικονιζόμενος μικρός θηλυκός Οξύνωτος, βρέθηκε νεκρός σε παραλία της Σάμου, στις 19/10/2012. Ο καρχαρίας παραδόθηκε στο Ινστιτούτο θαλάσσιας Προστασίας, Αρχιπέλαγος, που προχώρησε στη συντήρησή του ως μουσειακό έκθεμα).

Ο οξύνωτος απαντάται στη Μεσόγειο θάλασσα και στον ανατολικό Ατλαντικό. Σύμφωνα με τις νέες καταγραφές του οξύνωτου στις ελληνικές θάλασσες (Κουστένη Β., Μεγαλοφώνου Π. http://www.slideshare.net ), ο Κορινθιακός κόλπος, τα Ψαρά και η Εύβοια, ήταν οι περιοχές τυχαίας σύλληψης του είδους κατά την περίοδο 2006-2011. Ωστόσο, το ποσοστό του πληθυσμού του είδους που βρίσκεται στην Ελλάδα παραμένει άγνωστο.

 

|Ψάρια γλυκού νερού

14 είδη ταξινομούνται ως κρισίμως κινδυνεύοντα, 12 ως κινδυνεύοντα και 23 ως τρωτά (πίνακας 1).

Από τα 14 κρισίμως κινδυνεύοντα,12 είναι ενδημικά και είναι τα εξής:

 

1. Σίρκο Δοϊράνης (Alburnus macedonicus) : Είναι ενδημικό είδος και ζει αποκλειστικά στη λίμνη Δοϊράνης

2. Αλάια (Alburnus vistonicus) : Είναι ενδημικό της λίμνης Βιστωνίδας (θράκη)

3. Θρίτσα (Alosa vistonica):  Είναι ενδημικό της λίμνης Βιστoνίδας (Θράκη),

4. Ζαχαριάς Αλμυρής (Aphanius almiriensis):  Το είδος είναι ενδημικό της Αν. Πελοποννήσου

5. Ευβοϊκή Μπριάνα (Barbus euboicus): Το είδος είναι ενδημικό της ανατολικής Εύβοιας

6. Φεροβελονίτσα (Cobitis stephanidisi): Είναι ενδημικό της πηγής Βελεστίνου (Θεσσαλία)

7. Κερκυρογωβιός (Knipowitschia goerneri): Το είδος είναι ενδημικό της Κέρκυρας

8. Λεσβοβίνος (Oxynoemacheilus theophilii): Το είδος είναι ενδημικό της Λέσβου

9. Ηπειρώτικη τσίμα (Pelasgus epiroticus): Το είδος είναι ενδημικό της λίμνης Παμβώτιδας (Ήπειρος)

10. Λακωνικός πελασγός (Pelasgus laconicus): Ο λακωνικός πελασγός είναι είδος ενδημικό του ποταμού Ευρώτα και του άνω ρου του ποταμού Αλφειού

11. Ελληνοπυγόστεος (Pungitius hellenicus): Είναι είδος ενδημικό στο σύστημα του Σπερχειού (Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα)

12. Ζουρνάς (Valencia letourneuxi): Είναι ενδημικό είδος των περισσοτέρων υδατικών συστημάτων της Δ. Ελλάδας και της ΝΔ Αλβανίας, τα οποία εκβάλλουν απευθείας στο Ιόνιο πέλαγος

 Πηγή: Κόκκινο Βιβλίο Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας www.ypeka.gr 

bottom of page