top of page

||Καιρικά Μέτωπα

 

 

 

 

 

 

Τι είναι το μέτωπο καιρού;

 

Το μέτωπο είναι απλά το όριο ανάμεσα σε δύο αέριες μάζες. Μπορούμε να το φανταστούμε σαν μια διαχωριστική γραμμή όπου από τη μια πλευρά υπάρχει ο θερμός αέρας κι από την άλλη ο ψυχρός.

Η ένταση ενός μετώπου καθορίζεται από την διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην θερμή και την ψυχρή αέρια μάζα. Αν για παράδειγμα ένας πολύ ψυχρός άνεμος έρθει σε επαφή με ένα τροπικό άνεμο το μέτωπο θα είναι δυνατό ενώ αν υπάρχει μικρή διαφορά θερμοκρασίας θα είναι ασθενές.

 

Είδη μετώπων

 

Τα πιο συχνά μέτωπα που συναντάμε σε ένα χάρτη ανάλυσης επιφανείας (surface pressure chart) είναι τα εξής:

 

Ψυχρό μέτωπο

Ένα ψυχρό μέτωπο συμβολίζεται σε ένα χάρτη καιρού ως μια γραμμή με τρίγωνα σε μπλε χρώμα τα οποία δείχνουν προς την κατεύθυνση της κίνησης του μετώπου. Η κλίση ενός ψυχρού μετώπου είναι 1:50.

Στο ψυχρό μέτωπο, η ψυχρή αέρια μάζα κινείται ταχύτερα από τη θερμή η οποία προηγείται. Έτσι ο ψυχρός αέρας που είναι πυκνότερος καταλαμβάνει το θερμό στην επιφάνεια και εισχωρεί κάτω από αυτόν.

Ο θερμός αέρας τότε κινείται προς τα πάνω και εκτονώνεται αδιαβατικά (δηλαδή ο αέρας δεν ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον). Αυτή η κίνηση έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό καταιγιδοφόρων νεφών  Cumulonimbus (Cb) Σωρειτομελανίες - που προκαλούν έντονη βροχή. Η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται όσο το μέτωπο πλησιάζει. Κατά τη διάβασή του όμως, η πίεση αυξάνεται απότομα, μειώνεται η θερμοκρασία και το σημείο δρόσου (dew- point temperature) ενώ οι άνεμοι αλλάζουν απότομα διεύθυνση (πνέουν σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού,-veering-  και συνήθως από Ν-ΝΔ γίνονται Δ-ΒΔ).

Ταχύτητα ψυχρού μετώπου: 15-50 km/hour. Κινείται 2 φορές πιο γρήγορα από το θερμό μέτωπο.

θερμή αέρια μάζα προηγείται

Κλίση του ψυχρού μετώπου 1:50

Πηγή : University of Illinois

Πηγή: Met office  Cross-section through a cold front

Πηγή : Wikimedia Commons , Earth Global Circulation

Στον παρακάτω πίνακα παριστάνονται αναλυτικότερα οι μεταβολές που υφίστανται οι 7 βασικοί μετεωρολογικές παράμετροι πριν, κατά και μετά τη διάβαση του ψυχρού μετώπου.

 

Διαδοχή του καιρού σε ένα ψυχρό μέτωπο

Θερμό μέτωπο   

 

Ένα θερμό μέτωπο συμβολίζεται σε ένα χάρτη καιρού ως μια γραμμή με ημικύκλια σε κόκκινο χρώμα τα οποία δείχνουν προς την κατεύθυνση της κίνησης του μετώπου.

Η κλίση του θερμού μετώπου είναι 1:150

Στο θερμό μέτωπο, η θερμή αέρια μάζα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ψυχρή η οποία προηγείται. Σε αυτή την περίπτωση η θερμή αέρια μάζα δεν μπορεί να εισχωρήσει κάτω από την ψυχρή, κι έτσι αναρριχάται και ολισθαίνει πάνω από αυτήν. Ο θερμός αέρας και πάλι εκτονώνεται αδιαβατικά όμως λόγω αυτής της ολίσθησης και επειδή περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών, σχηματίζεται ένα εκτεταμένο νεφικό σύστημα μπροστά από τη θέση του μετώπου.

Τα είδη νεφών που συνθέτουν το σύστημα είναι τα εξής: Αρχικά φαίνονται τα Cirrus (Ci)- θύσανοι-,  μετά τα Cirrostratus (Cs) –θυσανοστρώματα- , τα Altostratus (As)- υψιστρώματα- και τέλος τα Nimbostratus (Ns)- στρωματομελανίες- που φέρνουν ομίχλες και χαμηλά νέφη με παρατεταμένη βροχή, στον ψυχρό τομέα. Από την πρώτη εμφάνιση των θυσανοστρωμάτων Cs, μέχρι τις πρώτες βροχές από τους στρωματομελανίες Ns, χρειάζονται περίπου 10 ώρες.

Τα θυσανοστρώματα Cs, αποτελούνται από παγοκρυστάλλους που δημιουργούν στον ήλιο και τη σελήνη ένα φωτεινό στεφάνι (το φαινόμενο της άλω- halo). Γι αυτό πολλές φορές ακούμε τη φράση ότι αν το φεγγάρι έχει στεφάνι αύριο θα βρέξει.

Καθώς το θερμό μέτωπο πλησιάζει, η θερμοκρασία και το σημείο δρόσου μέσα στον ψυχρό αέρα σταδιακά αυξάνει και η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται αισθητά. Με το πέρασμα του θερμού μετώπου η πίεση σταθεροποιείται και ο άνεμος στρέφεται (σύμφωνα με τους δείκτες του ρολογιού – veering-, από Β-ΒΑ σε Ν-ΝΑ).

Ταχύτητα θερμού μετώπου: 10km /hour

ψυχρή αέρια μάζα προηγείται

κλίση θερμού μετώπου 1:150

Πηγή: Met office  Cross-section through a warm front

Στον παρακάτω πίνακα παριστάνονται αναλυτικότερα οι μεταβολές που υφίστανται οι 7 βασικοί μετεωρολογικές παράμετροι πριν, κατά και μετά τη διάβαση του θερμού μετώπου.

 

Διαδοχή του καιρού σε ένα θερμό μέτωπο

Για να μπορέσει ο μετεωρολόγος να σχεδιάσει το σωστό είδος μετώπου (θερμό ή ψυχρό) σε ένα χάρτη επιφανείας πρέπει κυρίως να λάβει υπόψη του τους εξής μετεωρολογικούς παράγοντες:

  • Το σημείο δρόσου και όχι τη θερμοκρασία

  • Την ξαφνική στροφή του ανέμου (veering)

  • Τη μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης

  • Τα καιρικά φαινόμενα (υετός, είδη νεφών)

 

 Συνεσφιγμένο μέτωπο

 

Ένα συνεσφιγμένο μέτωπο (occluded front), συμβολίζεται σε ένα χάρτη καιρού σαν μια γραμμή με τρίγωνα αλλά και ημικύκλια μαζί, σε μωβ χρώμα. Μια σύσφιξη συμβαίνει όταν ένα ψυχρό μέτωπο προλαβαίνει ένα θερμό και συνήθως έχει τα χαρακτηριστικά και των δυο μετώπων. Κατά τη σύσφιξη συμμετέχουν τρείς αέριες μάζες (θερμή, ψυχρή και δροσερή). Οι δύο πλευρές του ψυχρού και δροσερού αέρα συναντιούνται και εκτοπίζουν τελείως το θερμό αέρα προς μεγαλύτερα ύψη. Το σημείο συνάντησης των τριών αέριων μαζών είναι το σημείο σύσφιξης ή τριπλό σημείο (triple point),όπου συνήθως εμφανίζεται δυνατή βροχή.

θερμός αέρας

ψυχρός αέρας

δροσερός αέρας

Πηγή : University of Illinois

θερμός αέρας (warm sector)

συνεσφιγμενο

Πηγή: Met office  Cross-section through an occluded front

Η σύσφιξη είναι δυο ειδών: ψυχρή και θερμή.

Στην ψυχρή σύσφιξη ο ψυχρός αέρας πίσω από το σύστημα είναιψυχρότερος(cold)  από τον αέρα μπροστά από αυτόν (cool), και σχεδιάζεται στον μετεωρολογικό χάρτη ως συνέχεια του ψυχρού μετώπου. Το αντίθετο συμβαίνει στη θερμή σύσφιξη και σχεδιάζεται στον μετεωρολογικό χάρτη ως συνέχεια του θερμού μετώπου. 

Στάσιμο μέτωπο

 

Ένα στάσιμο ή πολύ αργά μετακινούμενο μέτωπο είναι το όριο ανάμεσα σε δυο αέριες μάζες (μια θερμή και μια ψυχρή) που βρίσκονται σε επαφή χωρίς όμως η μια να εκτοπίζει την άλλη. Συνήθως εκτεταμένη νέφωση (κυρίως τύπου Altocumulus, Ac) και βροχή συνοδεύουν αυτό το μέτωπο.

Ένα μέτωπο χαρακτηρίζεται στάσιμο όταν η ταχύτητά του είναι < 9 km/hour.

Θερμοκρασία: παραμένει σταθερή

Άνεμος: ασθενής

  • Εξελισσόμενο  ψυχρό / θερμό μέτωπο (frontogenesis) 

Το συγκεκριμένο μέτωπο σχηματίζεται εξαιτίας της θερμοβαθμίδας στην επιφάνεια (διαφορά θερμοκρασίας)                                                                                  

  • Εξασθενoύμενo  ψυχρό/ θερμό μέτωπο ( frontolysis)

 

Είναι το μέτωπο που χάνει την ταυτότητά του και σταδιακά εξαφανίζεται συνήθως εξαιτίας της αύξησης της πίεσης.

 

  • Ψυχρό και θερμό μέτωπο ανώτερης ατμόσφαιρας

    

Τα μέτωπα ανώτερης ατμόσφαιρας αντιπροσωπεύουν τα όρια ανάμεσα σε αέριες μάζες σε επίπεδα πάνω από την επιφάνεια.

bottom of page