||Πανίδα

Σήμερα εκτιμάται ότι η πανίδα της Ελλάδας αριθμεί περίπου 23.130 είδη ζώων ξηράς και γλυκών νερών, συν 3.500 είδη θάλασσας. Σε αυτά προσθέτεται ένας αριθμός ειδών που έχει καταγραφεί αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται στους σημερινούς καταλόγους, δηλαδή φθάνουμε σε ένα σύνολο περίπου 30.000 ειδών. Ωστόσο η πανίδα της Ελλάδας δεν είναι καλά μελετημένη. Περισσότερο γνωστά είναι τα σπονδυλωτά, ενώ υπάρχουν μεγάλα κενά στα ασπόνδυλα φύλα. Έτσι πιστεύεται ότι, αν μελετηθεί πλήρως η ελληνική πανίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει περίπου 50.000 είδη, με έναν ενδημισμό που φθάνει το 25%περίπου. Η πλειοψηφία των ειδών ανήκουν στα έντομα, πολλά από τα οποία είναι άγνωστα.

Στο <<Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας>>, το οποίο είναι μια έκδοση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Αθήνα 2009), καταγράφονται τα περισσότερα απειλούμενα είδη στην Ελλάδα. Το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας» αναθεωρήθηκε υπό την επιστημονική επίβλεψη της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας (συντονιστής Τάσος Λεγάκης), με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Ερπετολογικής Εταιρείας, του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας και του WWF Ελλάς. Είναι αποτέλεσμα των ομάδων εργασιών τις οποίες συγκρότησαν, επί δυόμισι χρόνια, περισσότεροι από 120 ζωολόγοι κι ερευνητές, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ινστιτούτα και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας.

Η αξιολόγηση των ειδών και η ανάπτυξη του Κόκκινου Βιβλίου για τα ζώα της Ελλάδας βασίζεται στο σύστημα που έχει εγκαθιδρύσει η IUCN (Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης). Σύμφωνα με αυτό, τα είδη αξιολογούνται και κατατάσσονται ιεραρχικά, ώστε να εντοπίζονται αυτά που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο εξαφάνισης στο περιβάλλον τους.

Η λίστα στο κόκκινο βιβλίο των ζώων περιέχει τα εξής είδη (Πηγή www.ypeka.gr ):

Ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά, θηλαστικά και ασπόνδυλα, τα οποία χωρίζονται σε κατηγορίες όπως : είδη κρισίμως κινδυνεύοντα (critically endangered- CR), κινδυνεύοντα (endangered -EN), τρωτά (vulnerable-VU), σχεδόν απειλούμενα (near threatened- NT) κλπ.

Πίνακας 1

Αριθμοί ειδών στις 3 κατηγορίες IUCN (κρισίμως κινδυνεύοντα, κινδυνεύοντα, τρωτά).

Ψάρια
Αμφίβια
Ερπετά
Πουλιά
Θηλαστικά
Ασπόνδυλα
Show More
Τα κοινωνικά μας δίκτυα

To ecoweather είναι ένα μετεωρολογικό και περιβαλλοντικό magazino. 

Με ξεχωριστή στήλη για την πρόγνωση του καιρού της εβδομάδας και του Σαββατοκύριακου επιδιώκει να ενημερώνει υπεύθυνα και αξιόπιστα τους αναγνώστες του.

 

Μέσα στις σελίδες του μπορεί κανείς να μάθει περισσότερα για τα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας αλλά και να ενημερωθεί για τις περιβαλλοντικές δράσεις στον τόπο μας και τον υπόλοιπο κόσμο.

 

Με τα άρθρα του, το ecoweather σκοπεύει να παρουσιάζει μετεωρολογικά και οικολογικά νέα, αλλά και να αναδεικνύει τα περιβαλλοντικά προβλήματα συμβάλλοντας έτσι, στην προστασία του φυσικού μας περίγυρου.  

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Instagram Social Icon
Μοιραστείτε τις σκέψεις σας
για επικοινωνία & προτεινόμενα θέματα

Μαρία Γιάνναρου

Περιβαλλοντολόγος - Μετεωρολόγος

Email : mgiannarou@gmail.com​​​

 

 

 

© 2016 by FM studio